سوئد درخواست پناهندگی زن ۱۰۶ ساله افغان را رد کرد
سوئد درخواست پناهندگی یک زن ۱۰۶ ساله افغان را رد کرده است.
بی‌بی‌حال ازبکی که معلول است و به سختی می‌تواند گپ بزند، به رغم سن بزرگش و مسیر دشواری که از طریق کوه‌ها، بیابان‌ها و جنگل‌ها برای رسیدن به این کشور پیموده، اجازه اقامت را در سوئد ندارد.
پسر ۶۷ ساله و نوه‌اش او را در مسیر رسیدن به سوئد کمک کردند.
با این حال، اداره مهاجرت سوئد گفته است که سن، زمینه‌ پناهندگی فرد را فراهم نمی‌کند.
ساننا وستین، رئیس شبکه پشتیبانی گروه‌های پناهندگان سوئد، گفت: "استدلال ماموران مهاجرت این است که افغانستان به اندازه کافی ناامن نیست."

'سکته مغزی'
وقتی خانواده‌اش پیام رد درخواست پناهندگی او را دریافت کردند، ماه رمضان بود و آنها تصمیم گرفتند که او را به یک‌باره خبر نکنند.
اما خانم بی‌بی‌حال زمانی که نوه‌اش را دید می‌گرید از موضوع پی برد.
مدت کوتاهی پس از رد درخواست او، حال این زن ۱۰۶ ساله بد شد و سرانجام سکته مغزی کرد.
خانواده او درخواست کرده‌اند که در پرونده پناهندگی او تجدید نظر شود.
این خانوده پیش از رسیدن به اروپا، مدت ۸ سال را در ایران سپری کرده بودند.

 

 

 

 

 

بی بی سی

چاپ

×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.