شمار افغان های ساکن آلمان به ۲۸۰ هزار تن رسید
به گزارش رسانه های آلمانی تعداد افغان های ساکن آلمان به حدود ۲۸۰ هزار تن رسیده است. نزدیک به نیمی از این افراد تاکنون از دولت آلمان درخواست پناهندگی کرده اند، اما به رغم ناامنی شدید افغانستان، همواره درخواست های کمتری پاسخ مثبت می گیرند.

تارنمای روزنامه سایت در ماه ژوئیه امسال تعداد افغان های ساکن آلمان را ۲۵۵ هزار نفر اعلام کرده بود، اما بنا به اعلام منابع دیگر این رقم اکنون دست کم به ۲۸۰ هزار نفر رسیده است. آمار افغان هائی که به صورت ناشناس در آلمان زندگی می کنند، در این ارقام منظور نشده است.

دولت آلمان اعلام کرده که نزدیک به ۵۰ درصد افغان های ساکن آلمان تاکنون درخواست پناهندگی داده اند. اما بر پایه آمار اداره فدرال امور پناهندگان، در سال جاری تنها ۴۴ درصد درخواست ها پاسخ مثبت گرفته اند. این رقم در مقایسه با سال ۲۰۱۶ دوازده درصد کاهش یافته است.

کاهش پاسخ های مثبت به درخواست های پناهندگی، با توجه به ناامنی شدید افغانستان، انتقاد نهادهای مدافع حقوق پناهندگان و کلیساها را در آلمان برانگیخته است. به گزارش سازمان ملل متحد، در ناآرامی های امسال افغانستان تا کنون بیش از ۶ هزار تن کشته یا مجروح شده اند.

تازه ترین گزارش های رسمی می گویند که نزدیک به یک چهارم افغان های ساکن آلمان دارای اقامت موقت و تنها ۶ درصد آن ها دارای اقامت دائمی هستند. ۱۳ درصد افغان ها نیز یا حکم ترک خاک گرفته اند و یا از انواع اقامت های بی ثبات دیگر استفاده می کنند.

دولت آلمان تا ماه مه امسال با این ادعا که بخش هائی از افغانستان امن است، افغان هائی را که درخواست پناهندگی آن ها رد شده بود به این کشور باز می گرداند. اما پس از حمله روز اول ژوئن امسال به سفارت آلمان درکابل، این برنامه به صورت موقت متوقف شد.

روز اول ژوئن یک کامیون انباشته از مواد منفجره به سفارت آلمان در کابل زد و دست کم ۹۰ تن را کشت و ۴۶۱ تن را مجروح کرد.

شمار افغان هائی که با خطر استرداد از آلمان روبرو هستند بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ تن اعلام شده است. 

 

 

 

 

رادیوفرانسه

چاپ

×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.