تصویب نهائی قانون "پناهندگی و مهاجرت" در مجلس ملی فرانسه
پس از بحث‌ و بررسی‌های فراوان، مجلس ملی فرانسه روز چهارشنبه ١٠ مرداد/ اول اوت، قانون «پناهندگی و مهاجرت» را با رأی مثبت اکثریت پارلمانی تصویب کرد. این درحالی است که از زمان طرح این قانون، احزاب راست و چپ و همچنین برخی سازمان‌های کمک به مهاجران، مخالفت خود را با آن ابراز کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این قانون با ۱۰۰ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع تصویب شد.
این قانون در خوانش نهایی در سه رکن: «مهاجرت کنترل شده»، «حق پناهندگی پذیرفته شده» و «پذیرش موفقیت‌آمیز» تعریف شده است؛ متنی که پیش از این نیز در سنای فرانسه به تصویب رسیده بود.

براساس آنچه اعلام شد، قانون جدید «پناهندگی و مهاجرت»، با کاهش زمان رسیدگی به پرونده افراد از ١١ ماه به ۶ ماه، قصد دارد به طور همزمان سبب تسهیل مراحل اخراج افرادی گردد که درخواست آنها رد شده و نیز به انجام امور مربوط به پذیرش افرادی کمک کند که رأی مثبت اداره مهاجرت و پناهندگی را کسب کرده‌اند.

"ژرار کُلُمب" وزیر کشور فرانسه، با ابراز خشنودی از این قانون گفته که «این تصمیم دولت، سبب حذف مؤثر افرادی می‌شود که حق پناهندگی [در این کشور] را کسب نکرده‌اند».
وی پیش از این نیز با حمایت از این قانون، آن را «عادلانه» خوانده و خواهان «اقدام فوری» برای تصویب و اجرای آن شده بود؛ به گفته وی، تا «مهاجرت جمعی» محدود و در عین حال «حق مقدس پناهندگی» حفظ شود.

قانون «پناهندگی و مهاجرت» در حالی در مجلس فرانسه به تصویب رسید که احزاب و گروه‌های چپ و راست تاکنون مخالفت‌های زیادی را نسبت به آن ابراز کرده‌اند.
در حالی که احزاب راستگرا این قانون را «آسان‌گیر» دانسته‌اند، جناح‌های چپ آن را «سخت‌گیرانه» خوانده‌اند.
از سوی دیگر بسیاری از سازمان‌های کمک به مهاجران در فرانسه و نیز سازمان‌های حقوق بشری مخالف این قانون هستند.

طرح این قانون پس از موج مهاجرت‌ و پناهندگی در اروپا و فرانسه در سال ۲۰۱۷ و با افزایش تعداد افراد در انتظار پذیرش درخواست پناهندگی در این کشور صورت می‌گیرد که براساس آمار، میزان آنها طی دو سال، ۱۷ درصد افزایش و به ۱۰۰ هزار نفر در سال گذشته میلادی رسید.

 

 

 

رادیوفرانسه

چاپ

×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.