تجمع صدها پناهجوی کرد عراقی در "جنگل جدید" پناهجویان در شمال فرانسه
صدها پناهجوی کرد عراق، در ماه اوت در اردوگاه «جنگل» جدیدی در نزدیکی شهر کاله در شمال فرانسه به قصد رفتن به بریتانیا تجمع کرده اند.

این روزها در ماه اوت، صدها پناهجوی کرد عراق، در بیشه ای کوچک که در میان راه آهن و بزرگراهی در شهر «گراند سنت» در شمال فرانسه، واقع شده است، برای رفتن به بریتانیا تجمع کرده اند و اردوگاه «جنگل» جدیدی را ایجاد نموده اند.

یکی از انجمن های امدادرسانی به مهاجرین که "سلام" نام دارد، روزانه با کامیونی به توزیع مواد غذایی در بین این پناهجویان می پردازد؛ درحالیکه مقامات محلی سعی در تخلیۀ این محل و هدایت این افراد به مراکز پذیرش پناهجویان در منطقه را دارند.

طبق گفتۀ فرمانداری شمال فرانسه، در این منطقه تعداد زیادی از این پناهگاه ها و مراکز پذیرش پناهجویان در جهت جلوگیری از خسارات جبران ناپذیر و سلب آسایش و امنیت عمومی ایجاد شده است.

این در حالیست که شهردار شهر «گراند سنت» اعتقاد دارد که مراکز پذیرش پناهجویان، بسیار دور از شهر واقع شده اند و اظهار داشته است که باید برای رویارویی با هجوم اجتناب ناپذیر مهاجرینی که از این گذرگاه قصد عزیمت به بریتانیا را دارند، چاره ای اندیشید و اردوگاهی ایجاد کرد، زیرا در طول زمستان هیچ پناهجویی نباید در محوطۀ بیرونی بخوابد.

کمپ مشهور به «جنگل»، نام یکی از اردوگاه های سابق مهاجران بود که در سال ٢٠١٥ در نزدیکی شهر کاله واقع در ٤٠ کیلومتری شهر «گراند سنت» ایجاد شده بود و به عنوان بزرگترین اردوگاه پناهجویان در فرانسه، محل اسکان ٩ هزار پناهجویی بود که عمدتاً از کشورهایی چون سودان، اریتره و افغانستان آمده بودند و با تحمل شرایطی بسیار سخت در این اردوگاه، قصد داشتند خود را به بریتانیا برسانند.

در اواخر ماه اکتبر ٢٠١٦، کمپ مشهور به جنگل به کلی برچیده و ویران شد.

 

 

 

 

رادیوفرانسه

چاپ

×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.