بحث "خدمت یکساله" برای پناهجویان در آلمان
برخی شخصیت‌های حزب دموکرات مسیحی آلمان معتقدند که اگر پناهجویان به مدت یک سال در امور خدماتی برای جامعه به کار گماشته شوند، امر همپیوندی آنان با جامعه‌ی آلمان می‌تواند موفق‌تر پیش رود.

آنه‌گرت کرامپ ـ کارنباوئر، دبیر کل حزب دموکرات مسیحی آلمان، به رسانه‌های این کشور گفت که اگر پناهجویان داوطلبانه یا اجباری خدماتی یکساله انجام دهند، این کار در خدمت همپیوندی آنان با کشور و جامعه خواهد بود.

او افزود که البته هنوز در این مورد تصمیمی گرفته نشده است، اما به باور او "چنین امری آمادگی پذیرش پناهجویان نزد ما را در میان مردم آلمان افزایش می‌دهد".

بحث در این زمینه چند هفته پیش از سوی حزب دموکرات مسیحی آلمان مطرح شد. صحبت بر سر خدمات اجباری عمومی یا به عبارتی "یکسال اجتماعی" برای مردان و زنان جوان پناهجو در ارتش آلمان یا در حوزه‌ی خدمات اجتماعی است.

ایده‌ای از سوی اعضای حزب

دبیرکل حزب دموکرات مسیحی آلمان می‌گوید که چنین ایده‌ای از سوی پایه‌ی حزب دموکرات مسیحی مطرح شده و اعضای حزب خواهان وارد کردن این اصل در برنامه جدید حزب شده‌اند. بسیاری از اعضای حزب دموکرات مسیحی آلمان خواهان خدمات اجتماعی یکساله برای مردان و زنان هستند. اما آنان اصل را بر این می‌گذارند که این خدمات یکساله فقط شامل شهروندان آلمانی نشود، بلکه پناهجویان و آن دسته از متقاضیان پناهندگی‌را هم دربرگیرد که به سن قانونی رسیده‌اند و در آلمان زندگی می‌کنند.

به گفته‌ی خانم کرامپ ـ کارنباوئر در حزب دموکرات مسیحی آلمان از این مساله استقبال شده که این یک سال اجباری شود. اما خود او تصریح می‌کند که هنوز در این زمینه کاملا مصمم نیست و در این رابطه از "یکسال اجباری" در دوره‌ی رژیم نازی یاد می‌کند.

به گفته‌ی دبیرکل حزب دموکرات مسیحی آلمان، برای برنامه‌ی جدید این حزب چهار مدل "یکسال خدمت" مطرح شده است. یکی از این مدل‌ها را در کارزار انتخاباتی آینده شاهد خواهیم بود.

از زمانی که خدمت سربازی در ارتش آلمان غیراجباری شده، جوانان می‌توانند از هفت تا ۲۳ ماه نزد ارتش آلمان خدمت داوطلبانه انجام دهند. اما این بدیل نیز وجود دارد که افراد به جای آن در حوزه‌های اجتماعی یا زیست‌محیطی همکاری کنند.

مخالفت سوسیال دمکرات‌ها

لارس کلینگ‌بایل، دبیر کل حزب سوسیال دموکرات آلمان، همتای خود در حزب دموکرات مسیحی را به پوپولیسم متهم می‌کند. به گفته‌ی او حزب دموکرات مسیحی آلمان از بحث درباره‌ی حقوق بازنشستگی و قابل اعتماد بودن دولت در این زمینه ترس دارد زیرا در این زمینه هیچ برنامه‌ای ندارد.

کلینگ‌بایل به رسانه‌ها می‌گوید: «به همین دلیل خانم کرامپ ـ کارنباوئر فورا بحث پوپولیستی دیگری را در رابطه با پناهجویان دامن می‌زند».

 

 

 

 

دویچه وله

چاپ

×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.