توضیحات دولت روحانی دربارۀ ناتوانی زنان برای رسیدن به مقام استانداری
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در نشست هیئت دولت گفت که فضای جامعه باید امن باشد نه امنیتی و امنیتی شدن فضای جامعه منجر به فرار سرمایه و فرار مغزها و عدم توسعۀ کشور می شود. روحانی در جای دیگری از سخنانش افزود که "با بگیر و ببند فرهنگ و اخلاق اصلاح نمی شود." روحانی همچنین گفت که امنیت اجتماعی منوط به رعایت حقوق شهروندی است و همۀ دستگاه های کشوری ملزم به رعایت این حقوق هستند. روحانی در پایان تأکید کرد که قوۀ مجریه یعنی دولت او باید در زمینۀ رعایت حقوق شهروندی پیشگام باشد، هر چند سایر قوا نیز، به گفتۀ وی، باید به دولت یاری برسانند.

حسن روحانی این سخنان را دربارۀ ضرورت رعایت حقوق شهروندی و پیشگام بودن دولت وی در این عرصه انتخاب هفت استاندار جدید توسط دولت ایراد کرد.

اگر چه حسن روحانی به همین مناسبت دربارۀ مطالبۀ انتخاب زنان به مقام استانداری سخنی نگفت، اما، رئیس دفتر وی، محمود واعظی، در واکنش به همین مطالبه توضیحاتی داد و گفت : اگر چه دولت روحانی در خصوص انتخاب و انتصاب زنان به مقام استانداری قائل به تفاوت یا تبعیض جنسیتی نیست، اما، به گفتۀ واعظی، "بانوان باید برای رسیدن به چنین مسئولیتی مراحلی را طی کنند."

رئیس دفتر حسن روحانی مسئولیت استانداری را سنگین توصیف کرد و تلویحاً زنان را ناتوان از انجام این مسئولیت دانست. او گفت : "یک استاندار باید با مدیران کل همۀ وزارتخانه های مختلف هماهنگ باشد و آنان" یعنی مدیران کل مرد نیز او – یعنی استاندار زن – را به این عنوان "بپذیرند" یا در واقع به رسمیت بشمارند. افزون بر این، به گفتۀ رئیس دفتر حسن روحانی، "استاندار باید با ۱۴ ارگان حکومتی به طور مرتب کارهای خود را تنظیم کند." رئیس دفتر حسن روحانی سپس افزود : "استاندار در عین حال مسئول تأمین امنیت استان است" و حتا اگر دولت در انتخاب مسئول "خیلی تفاوت جنسیتی قائل" نباشد، اما، نمی توان انکار کرد که هر فردی و - در اینجا یعنی استاندار زن - توانایی هایی دارد و این توانایی ها در ادارۀ امور استان "از اهمیت زیادی برخوردار است." محمود واعظی در پایان گفت : ما در انتخاب بانوان به عنوان استاندار "محدودیتی به آن معنا قائل نیستیم"، اما، "بانوان باید مراحلی را طی کنند تا به مسئولیت های بالاتر برسند."

 

 

 

 

رادیوفرانسه

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.
×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.