Ayatollah Kazemeyni Boroojerdi

نامه آقای کاظمینی بروجردی به مذاکره کنندگان غربی 
خدمت گروه مذاکره کننده غربی،
درود خالصانه این زندانی سیاسی اعتقادی بر شما
آرزوی قلبی این پیشوای توحیدی اسیر در توحش فقیه، پیشرفت مذاکرات در مسیر صلح وعدالت و آزادی بوده و امید به حصر کامل تحرکات غیرانسانی و ضد ایرانی حکام مستبدمان دارم. این رهبر الهی که هشت سال است در بدترین شرایط روحی، جسمی و خانوادگی در چنگال دیکتاتوری مذهبی قرار دارد. ورودتان را به کشور تحت ستم ایران به فال نیک می گیرد و برایتان چیرگی بر اهداف خشونت بار و فجایع تبار حاکمان بی وجدان و قلدرمان را مسئلت دارد.
وجود من در محبس مدعیان شریعت، بهترین گواه بر بی دینی روحانیون دنیاطلب و خداستیز و مردم کش است. چرا که بخاطر مخالفت با تداخل سیاست در دیانت، مدتهاست که در شکنجه های روانی و جسمانی و کلاسیک، قرار دارم به طوری که در آستانه کوری و فلجی و سکته و سرطان می باشم و صدایم در استعانت از منابع حقوقی و مجاری قانونی، به جائی نرسیده و با وجود آنکه نهادهای زیر مجموعه سازمان ملل متحد، در ریز وقایع و حوادث من می باشد و در این مدت مدید، سران ممالک بزرگ و پاپ اعظم در تمامی ادوار این هشت سال، مورد خطابم درنامه های ارسالی بوده اند اما کوچکترین حرکت مناسب و مفید و موثری را دریافت ننمودم وهمچنان در تداوم آزار و اذیت عوامل امنیتی و حکومتی به سر می برم.
خانمها و آقایان،
شما که از کشورهای مترقی و مدافع حقوق بشر به میهن ما می آیید، سهم خود را در نجات گرفتاران بند قساوت و جنایت، ادا کنید و تاریخ معاصر را در افشای ماهیت حیوانی سلطنت فقیه، روشن سازید. انتظار من در جایگاه یک مدعی العموم که پژواک فریاد آزادیخواهی ملت در موضوع حیاتی آزادی بیان و قلم و رسانه است از شما فرستادگان نجیب و شریف این است که صدای مردم ما را در دادخواهی از محرومین و مستضعفین فکری و فرهنگی و اعتقادی، زنده کنید و اجازه ندهید که مروجین استقلال اندیشه در دل اوین زنده به گور شوند و تقویم جویا و پویا، وجدان جامعه جهانی را به محاکمه گیرد که چرا در برابر این همه زورگوئی و خفقان، ساکت نشستند و شاهد تداوم کشتار آزادیخواهان و استقلال طلبان بودند که جرمشان، عدم اطاعت از مذهب دولتی و ایستادگی برعقاید ناوابسته به اسلام سیاسی می باشد.
چگونه است که سردمداران وقیح و کثیف ما به خود اجازه می دهند تا سرمایه های خدا داده و ثروتهای بی نظیر ملی را صرف دخالت در لبنان و سوریه و بحرین و عراق کنند و مردم بی گناه ما را به فقر و بیماری و بیکاری و بیچارگی برسانند اما اگر کسی در اینجا اعتراض کرد در سرنوشت من زنجیر شود؟
از شما مصرانه می خواهم تا با من دیدار کنید.
سید حسین کاظمینی بروجردی
ایران- تهران – زندان اوین
اسفند 1392
 
 
 
 
 

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.