Ayatollah Kazemeyni Boroojerdi
 
دردنامه آقای کاظمینی بروجردی از زندان
خدمت نمایندگان عزیز و وکلای خوبم
با سلام و عرض احترام و آرزوی توفیقات روزافزون
همان طوری که مستحضر می باشید،ٍ قدمت هزینه دهی همه جانبه ما در عرصه دیانت منهای سیاست، بیست سال بوده که در آغاز آن به علت استقلال در عقاید دینی، در بازداشتگاه مخفی توحید که در جوار اداره پست مرکزی قرار داشته، زندانی شدم و با ادوات شکننده روحی و جسمی مخوف، شکنجه گردیدم و چهارده سال قبل نیز به دلیل نشر توحید غیر سیاسی، چندین ماه در بند دویست و نه وزارت اطلاعات، محبوس بودم و مورد آزار و اذیت قرار گرفتم. در این نُه سال هم، زجری نبوده که بر این مدافع حقوق بشر وارد نساخته اند تا جایی که کلیت سلامتم را از دست داده ام و امیدی به تداوم زندگی ام ندارم، پاهایم به سمت فلجی می رود، چشمهایم به سوی کوری، کشیده می شود، ریه ام در معرض نابودی است، قلبم در مسیر سکته بوده و مغزم، مرا به مرگ نزدیک می سازد. نُه سالی که هر ثانیه اش برایم کوهی از فشارهای طاقت فرسا را به ارمغان آورده است.
چهارده سال قبل نیز به دلیل نشر توحید غیر سیاسی، چندین ماه در بند دویست و نه وزارت اطلاعات، محبوس بودم و مورد آزار و اذیت قرار گرفتم. در این نُه سال هم، زجری نبوده که بر این مدافع حقوق بشر وارد نساخته اند تا جایی که کلیت سلامتم را از دست داده ام و امیدی به تداوم زندگی ام ندارم، پاهایم به سمت فلجی می رود، چشمهایم به سوی کوری، کشیده می شود، ریه ام در معرض نابودی است، قلبم در مسیر سکته بوده و مغزم، مرا به مرگ نزدیک می سازد. نُه سالی که هر ثانیه اش برایم کوهی از فشارهای طاقت فرسا را به ارمغان آورده است.
وااسفا که با این همه اسم و رسم و گستردگی مواضع و تنوع در تفکر، نه یک طبیبی از نهادهای بین المللی به دیدنم آمد و نه یک وکیلی از سازمان های حقوقی و قانونی به ملاقاتم رسید. گاهی فکر می کنم اگر به جای من، یک حیوان مورد قساوت رژیم اسلامی قرار می گرفت، فریادی از سازمان های حمایت از حیوانات، بلند می شد، ولی افسوس که دفاع از یک پیشوای مذهبی که نمی خواهد خود را به حکام ایران بفروشد از نظرها دور می ماند و اقدام مناسب و موثری برایش به عمل نمی آید. دو دهه است که خانواده ام پریشان و به هم ریخته است، فرزندانم از ادامه تحصیل بازمانده اند و فاقد معیشت می باشند.
ده سال قبل، پیش از حمله هیات حاکمه متجاوز، یک کتابخانه خصوصی بی نظیر داشتم که حاوی کتب قدیمی و نسخ خطی نایاب بود که آنها روزها، ده میلیارد تومان ارزشیابی شده بود و توسط یکی از مدیران آستان قدس رضوی اعلان نیاز گردیده بود و برای انتقال به کتابخانه مربوطه پای معامله آمده بود که مصادف با برخورد حکومت شد و مورد غارت نیروهای امنیتی قرار گرفت.
اکنون که مسئله حقوق بشر کشورمان، مبحث جدید و جدی سازمان ملل قرار گرفته و بعد از اتمام مذاکرات هسته ای، موضوع درجه یک دیده بان های شورای امنیت واقع شده است، پرونده مفتوحه ما را از مسیرهای باز و شایسته دنبال کنید و از فوت وقت جدا اجتناب نمایید که شعایر مطروحه ما برای نجات خاورمیانه است و نگرش الهی اینجانب در بازنگری زیربنایی قرآن، خاموش کننده اقدامات تروریستی اسلام گرایان تندرو خواهد بود.
این بندی مظلوم و غریب و بی پناه در انتظار کمکهای اعتباری و اقتصادی و رسانه ای همه محافظین عدالت و مبشرین صلح و موافقین آزادی بیان و قلم می باشد و در این راستا دست حامیان و یاران و دوستان و همفکرانم را می فشارم و به آنها تعظیم و تکریم  می کنم. امید است که امر حیاتی آزادی در تمامی ابعادش مورد توجه ایرانیان خارج از مملکت قرار گیرد و هموطنان غربت زده روزمرگی ما را درک کرده و این قربانی اسلام سیاسی را فراموش نکنند و پژواک ناله های ما باشند.
سید حسین کاظمینی بروجردی
ایران – تهران- زندان اوین
مرداد 1394
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چاپ

×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.