Kahrizak
 
عذرخواهي ديرهنگام و اظهار پشيماني متهمان در آخرين جلسه دادگاه كهريزك
يازدهمين جلسه دادگاه كهريزك روز گذشته به پايان رسيد تا همه نگاه‌ها به قاضي مدير خراساني باشد كه چه احكامي را براي متهمان اين پرونده صادر مي‌كند. در ابتداي اين جلسه بر اساس اعلام قبلي سعيد مرتضوي با قرائت لايحه دفاعي 37 صفحه‌يي خود به دفاع از اتهاماتش پرداخت. اين اتفاق در حالي رخ داد كه قرار بود جلسه قبل آخرين دفاعيات متهم اخذ و رسيدگي به پايان برسد.همچنين در اين جلسه دادگاه علي اكبر حيدري‌فر، يكي از قضات متهم در پرونده كهريزك گفت: پرونده‌ام درباره افشاي مباحث دادگاه به دادسرا ارجاع شده و من براي آخرين دفاعيات خود نياز به دو جلسه صحبت دارم. حيدري‌فر درباره ارجاع پرونده‌اش براي افشاي اتفاقات دادگاه به دادسرا اظهار داشت: بله، پرونده‌ام در اين خصوص از سوي دادگاه به دادسرا ارجاع شده است. من فقط پاسخ آقاي كامراني را داده بودم. وي افزود: آقاي كامراني اتفاقات دادگاه را افشا كرده و مدعي بود كه مديركل سازمان زندان‌ها اعلام كرده بازداشتگاه كهريزك غيرقانوني است. در حالي كه آقاي سليماني مديركل زندان‌هاي استان تهران در جلسه دادگاه اعلام كرده بود بازداشتگاه قانوني بوده اما نظارتي روي آن انجام نمي‌شده است. حيدري‌فر ادامه داد: ما با رييس دادگاه توافق كرده بوديم اگر يكي از طرفين مصاحبه‌يي درباره اتفاقات دادگاه انجام دهد ما نيز 5 دقيقه بعد در جواب مصاحبه خواهيم كرد. صحبت‌هاي آقاي كامراني نشر اكاذيب بود. اين متهم دادگاه كهريزك در پاسخ به پرسش ديگر مهر درباره دفاعياتش نيز گفت: من بخشي از دفاعيه خود را در قالب لايحه به دادگاه تقديم مي‌كنم اما براي آخرين دفاع نياز به دو جلسه صحبت دارم. تصور مي‌كنم امروز دفاعيات آقاي مرتضوي پايان يابد و نوبت به دفاعيات من برسد. وي همچنين درباره اظهار شهود نيز گفت: ما از دادگاه درخواست كرده بوديم شهود مورد نظر ما را ارسال كند كه دادگاه اين موضوع را نپذيرفت.محمد اصلاني، وكيل قاضي حداد يكي از متهمان كهريزك نيز پس از پايان جلسه دادگاه گفت: در پرونده قضات كهريزك ، سه متهم با اتهام مشاركت در بازداشت غيرقانوني روبه‌رو هستند. وي با بيان اينكه امروز صبح (ديروز)من به عنوان وكيل آقاي حسن زارع دهنوي معروف به قاضي حداد آخرين دفاعيات را مطرح كرده و لايحه 12 صفحه‌يي را به دادگاه تقديم كردم، افزود: پس از دفاعيات من آقاي مرتضوي در جايگاه حاضر شد و حدود 2 ساعت از خود دفاع كرد. وي ادامه داد: هم‌اكنون دادگاه تنفس اعلام كرده و قرار است پس از تشكيل دوباره جلسه محاكمه، آقاي مرتضوي لايحه 37 صفحه‌يي خود را قرائت كند.

اصلاني درباره احضار شهود به دادگاه گفت: آقايان مرتضوي و حيدري فر خواستار حضور شهودي در دادگاه براي ارائه توضيحاتي بودند كه رييس شعبه با اين درخواست مخالفت كرد. وكيل حداد ادامه داد: احتمال دارد امروز دفاعيات متهمان به پايان نرسد و دادگاه يك جلسه ديگر تشكيل دهد. وي درباره اتهام متهمان پرونده نيز اظهار داشت: هر سه متهم پرونده با اتهام مشاركت در بازداشت غيرقانوني روبه‌رو هستند. البته آقاي مرتضوي با اتهام معاونت در قتل درباره مرحوم كامراني روبه‌رو است. وي افزود: درباره اتهام معاونت در قتل مرحومان روح‌الاميني و جوادي‌فر پرونده‌يي در دادسرا مطرح بوده و هنوز به دادگاه ارسال نشده است.


وكيل خانواده يكي از قربانيان كهريزك: رضايت جوادي‌فر تاثيري در روند دادگاه ندارد

كمالي وكيل خانواده يكي از قربانيان كهريزك نيز پس از پايان اين جلسه دادگاه گفت: رضايت آقاي جوادي‌فر هيچ تاثيري در روند دادگاه ندارد و اين موضوع در دادسرا در حال رسيدگي بود. وي افزود: نظر آقاي جوادي‌فر درباره اعلام رضايت از سعيد مرتضوي محترم است و ممكن است در جريان رسيدگي به اين پرونده همه شكات به نتيجه واحدي نرسند. وي افزود: در موضوع اتهام معاونت در قتل در كيفرخواست صادر شده از سوي دادسرا فقط به قتل مرحوم كامراني اشاره شده است و اتهام معاونت در قتل آقايان روح‌الاميني و جوادي‌فر در دادسرا مطرح بود. به همين خاطر اعلام رضايت آقاي جوادي‌فر در رسيدگي در دادسرا مطرح مي‌شود و تاثيري در روند دادگاه ندارد. كمالي درباره دفاعيات مرتضوي نيز گفت: شايد آقاي مرتضوي دلش بخواهد خيلي صحبت كند اما اگر دادگاه دفاعيات او را كافي بداند كفايت به دفاع را اعلام كرده و متهم ديگر براي آخرين دفاع در جايگاه حاضر مي‌شود. وكيل خانوادگي كامراني خاطرنشان كرد: روند رسيدگي به پرونده خوب بوده و نمي‌توان گفت جلسات دادگاه طولاني شده است. كمالي درباره زمان صدور حكم اظهار داشت: وقتي رييس دادگاه ختم رسيدگي را اعلام كند موظف است براساس قانون طي مدت يك هفته راي خود را صادر كند. وي درباره آخرين دفاعيات مرتضوي نيز گفت: آقاي مرتضوي تاكنون در آخرين دفاعيات خود به موضوع جديدي كه در روند رسيدگي تاثير داشته باشد اشاره نكرده و همچنان هيچ مسووليتي را به گردن نمي‌گيرد.

عذرخواهي حيدري‌فر و مرتضوي در آخرين جلسه دادگاه

با پايان يافتن نشست دادگاه، پدر مرحوم محمد كامراني در جمع خبرنگاران حضور يافت و گفت: در دادگاه امروز اتفاق جديدي افتاد و آقايان مرتضوي و حيدري‌فر با ابراز ندامت درباره مرگ محمد من، معذرت و پوزش خواستندكه‌ اي كاش اين اتفاق در جلسات قبل رخ مي‌داد. اميدوارم اين تصميم به پشيماني باز هم در آنها بيشتر ديده شود. وي افزود: ما غير از اين چيز ديگري نمي‌خواهيم. در جلسه امروز قاضي ختم جلسه را اعلام كرد اما ختم دادرسي اعلام نشد. وي درباره احتمال رضايت او با توجه به اظهار پشيماني متهمان گفت: اين موضوع مستلزم روندهاي بعدي دادگاه است. آقايان روح‌الاميني و جوادي‌فر نيز نسبت به اتهام معاونت در قتل از سوي مرتضوي در اين پرونده اعتراضاتي داشتند كه اين موضوع در دادسرا در حال رسيدگي است. وي درباره علت عدم حضور روح‌الاميني در جلسه امروز اظهار داشت: وي به دليل مسافرت نتوانست در جلسه امروز حاضر شود. كامراني همچنين درباره زمان صدور حكم نيز اظهار داشت: بر اساس قانون، حكم حداكثر تا 10 روز پس از ختم رسيدگي صادر مي‌شود. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا عذرخواهي متهمان ذره‌يي دلتان را آرام كرد يا نه، گفت: محكوميت و حتي قصاص ايشان هم نمي‌تواند دل ما را آرام كند بلكه دل ما را مي‌خراشد. ما قسي‌القلب نيستيم و نمي‌خواهيم اتفاق تلخي كه فرزندان‌مان دچار آن شدند براي هيچ كسي تكرار شود.
 
 
 
 
 
 
اعتماد

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.
×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.