Sazman Sozialisthaye Iran
 
بيانيه سازمان سوسياليست های ايران در باره شصتمين سالگرد شانزدهم آذر 
در شصت سال قبل، چند ماه پس از گذشت فاجعه کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ ، دانشجويان دانشگاه تهران، بخاطر اعتراض به محاکمه دکترمصدق نخست وزير قانونی در دادگاه نظامی و تجديد برقراری رابطه سياسی دولت کودتا با دولت استعمارگر انگليس، تجمعات اعتراضی برپا می کردند و از آن طريق مخالفت خود را با کودتا و پشتيبانی از دکتر مصدق رهبر نهضت ملی ايران ابراز می داشتند.
 
دولت کودتا برهبری محمدرضاشاه پهلوی ـ سرلشگرفضل الله زاهدی، بخاطر پايان دادن به تظاهرات و جلوگيری از ادامه آن وضع، تصميم به سرکوب تظاهرکنندگان  می گيرد، تا دانشجويان نتوانند هنگام مسافرت ريچارد نيکسون معاون رياست جمهوری وقت ايالات متحده آمريکا به ايران، که بنا بود بخاطر پاداش در امر کمک به سرنگونی دولت قانونی و ملی ايران مفتخر به دريافت درجه دکترای افتخاری در دانشگاه تهران گردد، تظاهرات اعتراضی ترتيب دهند، کماندوهای مسلح از ارتش شاهنشاهی را در روز ١۶ آذر ١٣٣٢ ــ دو روز قبل از ورود ريچارد نيکسون به تهران ــ روانه دانشگاه تهران می نمايد.
 سربازان ارتش شاهنشاهی با حضور خود در محيط مقدس دانشگاه، فاجعه ی بزرگی را به پا می کنند. سه دانشجو بنام های  مهدی شريعت رضوی، احمد قندچی و مصطفی بزرگ نيا به قتل می رسند و تعداد بيشماری از دانشجويان مضروب، مجروح و بازداشت می شوند.
 
از آن تاريخ ببعد ، روز ١۶ آذر بعنوان «روز دانشجو»، در تاريخ سياسی ايران ثبت شده است. يکی از روزهای سياه دوران سلطنت محمدرضاشاه پهلوی، روزی که دانشجويان آزاديخواه و استقلال طلب ــ ضد استبداد وديکتاتوری و ضد استعمار ــ بخاطر بيان عقايد و نظراتشان در دانشگاه شديدأ سرکوب و مجازات شدند!
 
با بزرگداشت شانزدهم آذر، هر ساله دانشجویان ، به تشریح  وضع سياسی حاکم بر ايران و خواست ها و ارزش های سياسی دانشجويان معترض که  سبب آن اعتراضات در آن مقطع تاريخی شدند، پرداخته می شد، تا با توضيح آن مسائل و برجسته کردن ارزش های مواضع سياسی دانشجويان معترض، کمک به جلوگيری از هرگونه سوء استفاده از آن روز تاريخی و وارونه جلوه دادن بخشی از تاريخ سياسی وطنمان ايران، گردد!
 
نبايد فراموش کرد که دولت دکتر مصدق، با توجه به وضع سياسی آن زمان، دولتی بود که تمام سمت و سوی سياست، تصميمات، فعاليت و عملکردش بر محور چند خواست و ارزش محوری که يک «دولت ملی، آزاديخواه، دمکرات و استقلال طلب» می بايستی هدف داشته باشد دور می زد. درست بخاطر پافشاری دکتر مصدق بر تمام آن خواست ها و ارزش ها بود که بخشی از نيروهای ارتجاعی ايران ، مانند تعدادی از روحانیون، درجه داران ارتش و دربارشاه، برهبری و سرکردگی سازمانهای جاسوسی ايالات متحده آمريکا(سيا) و انگليس (انتليجنت سرويس)  با شکل دادن کودتای ٢٨ مرداد در جهت سرنگونی آن عمل کردند!
 
سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار «راه مصدق» در رابطه با گرامیداشت روز تاریخی ١۶ آذر، خواستار آزادی کلیه دانشجویان زندانی وبازگشت همه دانشجویان محروم ازتحصیل ــ صرفنظر از وابستگی قومی، مذهبی و سياسی آنها ــ و تمام استادان اخراجی به دانشگاه ها وپايان دان به فضای پلیسی امنیتی در دانشگاه ها می باشد.
 
درور بر مهدی شريعت رضوی، احمد قندچی و مصطفی بزرگ نيا!
ننگ و نفرت بر استبداد، ديکتاتوری و استعمار!
زنده باد آزادی و استقلال!
زنده باد جنبش دانشجوئی ايران!
گرامی باد خاطره شانزدهم آذر!
 
١۶ آذر ١٣٩٢
سازمان سوسياليست های ايران 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.
×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.