کارگران

 اخبار و گزارش های کارگران
 
1

در صد روز گذشته 3000 کارگر قراردادی اخراج شده‌اند 

 پنج ماه تعویق حقوق ۲۵۰ کارگر کارخانه لبنی پالود 

2

چاپ ایمیل

کارگران در کرج به چه اتهامی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند؟
محمود صالحی

Mahmood Salehi

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.
×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.