سازمان بین‌المللی کار: نیمی از حقوقی که به کارگران پرداخت می‌شود، نصیب ۱۰% آنها می‌شود
بر اساس مجموعه اطلاعات تازه‌ای که توسط سازمان بین‌المللی کار (ILO)، جمع‌آوری شده، شکاف قابل توجهی بین درآمد کارگران سراسر جهان وجود دارد و نیمی از کل حقوقی که به کارگران پرداخت می‌شود، نصیب تنها ۱۰ درصد آنها می‌شود.

بر اساس این اطلاعات که روز پنج‌شنبه توسط این سازمان منتشر شد، حدود ۶۵۰ میلیون کارگر که در گروه کم‌درآمدترین کارگران هستند، کمتر از یک درصد از درآمد کل کارگران جهان را دریافت می‌کنند. سازمان بین‌المللی کار می‌گوید این بخش از وضعیت کارگران در ۱۳ سال گذشته هیچ بهبودی نداشته است.

اما در جمع‌بندی کلی، این آمار نشان می‌دهند که شکاف بین کارگران جهان از سال ۲۰۰۴ تاکنون کاهش یافته است.

با این حال سازمان بین‌المللی کار می‌گوید علت این کاهش شکاف، به دلیل بهبود وضعیت کارگران در سطح ملی نیست، بلکه نتیجه افزایش درآمد کارگران در کشورهای اقتصادهای نوظهور نظیر چین و هند است.

این سازمان می‌گوید که در نهایت، نابرابری در میان کارگران جهان، بسیار فراگیر است.

مخزن آمار درآمد کارگران جهان که توسط سازمان بین‌المللی کار جمع‌آوری می‌شود، حاوی اطلاعات درباره درآمد کارگران در ۱۸۹ کشور جهان است. این اطلاعات شامل سهم درآمد کارگران از تولید ناخالص داخلی هر کشور و همچنین نحوه توزیع درآمد کارگران در هر کشور هستند.

این سازمان می‌گوید که در مقیاس جهانی، سهم کارگران از درآمد ملی کشورها در حال سقوط است. این میزان در سال ۲۰۰۴، ۵۳ و هفت دهم درصد بوده اما تا سال ۲۰۱۷ به ۵۱ و چهار دهم درصد از درآمد ملی کشورها کاهش یافته است.

این آمار همچنین نشان می‌دهد که سهم طبقه متوسط کشورها (۶۰ درصد میانی نیروی کار هر کشور) نیز در فاصله سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۷ از حدود ۴۹ درصد به ۴۳ درصد کاهش یافته است.

همزمان سهم درآمد ۲۰ درصد جمعیت کارگران پردرآمد در این مدت از ۵۱ درصد به ۵۳ درصد افزایش یافته است.

بیشترین افزایش درآمد در میان کارگران ۲۰ درصد پردرآمد در کشورهای آلمان، اندونزی، ایتالیا، پاکستان، بریتانیا و آمریکا رخ داده است.

وضعیت ایران

وضعیت شکاف در میان درآمد کارگران ایرانی از میانگین جهانی بهتر است
وضعیت شکاف در میان درآمد کارگران ایرانی از میانگین جهانی بهتر است

بر اساس آمار سازمان بین‌المللی کار، در ایران در حال حاضر، ۳۵ درصد از درآمد کل کارگران نصیب ۱۰ درصد کارگرانی می‌شود که بیشترین حقوق را می‌گیرند.

این میزان شکاف، نسبت به میانگین جهانی وضعیت بهتری است و ایران را در میان کشورهایی قرار می‌دهد که کمترین نابرابری در میان درآمد کارگران در آن وجود دارد.

اما آمار سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که این شکاف از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۷ در ایران افزایش یافته است و به طور کلی، ایران در مسیر افزایش نابرابری قرار دارد.

 

 

 

 

بی بی سی

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.
×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.