اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه وارد هشتمین روز شد
نمایی از اعتراضات کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه. عکس آرشیوی است

اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه، روز دوشنبه دوم تیرماه وارد هشتمین روز شد.

این کارگران به پرداخت نشدن سه ماه دستمزد خود، تمدید نشدن دفترچه‌‌های تامین اجتماعی و درمانی و بلاتکلیفی وضعیت شغلی اعتصاب معترض هستند.

به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کارگران معترض این شرکت دو تجمع برگزار کردند. یکی از تجمع ها در مقتبل دفتر مدیریت و دیگری در مقابل فرمانداری شوش انجام شد.

کارگران این مجتمع بزرگ همچنین خواستار لغو مالکیت خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه هستند.

این شرکت در زمستان سال ۹۴ به دو فعال بخش خصوصی به نام امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد.

این واگذاری به دلیل به وجود آمدن مشکلات فراوان، انتقاد هزاران کارگر نیشکر هفت‌‌تپه و شماری از اقتصاددانان و حتی برخی از نمایندگان مجلس را به همراه داشته است.

امید اسدبیگی، مالک اصلی این کارخانه از سوی قوه قضاییه متهم به تخلف ارزی کلان شده و تاکنون هشت جلسه دادگاه او برگزار شده است.

آقای اسدبیگی در حال حاضر به صورت مشروط آزاد است. کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه‌ می‌گویند امید اسدبیگی به این شرط آزاد شد تا دستمزد کارگران را بپردازد اما این کار را انجام نداده است.

 

 

 

 

رادیوفردا

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.